Close

HOME    IMPACT    VRAGEN    AANDACHTSGEBIEDEN    CASES     CONTACT

DATA EN ANALYTICS

Meer grip op uw toekomst door

Kees van de Ven

Programma management & Business Intelligence

kees.vandeven@bakkenist.nl

Wim Jansen

Programma manager & 

Expert Data en Analytics

wim.jansen@bakkenist.nl

‘The world is changing rapidly. Disruptors destroy more value than they create’


‘They appear out of the left field; drivers are marketshare and not near term profit! Unencumbred development (hacathons; just do it), unconstrained growth (innovators get it wrong wrong wrong until they are unbelievably right) and undisciplined strategy (why just one of operational excellence, product leadership or customer intimacy? Do it all at once)’

Tempo en impact van nieuwe ontwikkelingen verandert grondig. 

Bent u er klaar voor?

Supply chain Analytics

Herkent u de volgende statements:

 • Er is veel waste in de routeringen van mijn chauffeurs.
 • Te vaak komen auto’s leeg terug op de terugweg. Dat kost veel geld; De retourstromen kosten me erg veel geld. 
 • Ik kan dat eigenlijk niet langer meer gratis aanbieden. Hoe kan ik dit verminderen? 

Marketing Analytics 

 • Gebruikt uw organisatie social media bronnen (bijv. LinkedIn of Facebook) om uw klantprofielen te verrijken? Met welke gevolgen? 
 • Gebruikt u MDM principes om uw klantendata centraal te beheren? En wat zijn de gevolgen daarvan? 
 • Kunt u uw klanten ook online herkennen om hen een betere service te bieden? Met welke gevolgen? 
 • Heeft u het gevoel dat omzet soms weglekt omdat u geen optimale pricing toepast (bijv. dynamic pricing en real-time couponing)? 


Corporate Analytics

 • In hoeverre is het topmanagement op de hoogte van de mogelijkheden van Data en Analytics? 
 • Herkent u de volgende statements: Alle business units geven aan dat ze groeien. Maar op holding niveau zien we alleen maar terugloop! Ik moet informatie over klanten zelf samenstellen uit meerdere bronnen en dat kost erg veel tijd! Ik weet niet of dit nu goed is? 
 • Bent u in staat om voldoende valide voorspellingen te doen om uw business doelstellingen te realiseren in de nabije toekomst?

Welke vragen zijn relevant voor uw organisatie? 

Meer uitleg gewenst?

CORPORATE ANALYTICS

 • Human resources
 • Finance & procurement
 • Sustainability 

Wat gaan we doen?

MARKETING ANALYTICS

 • Customer profiling
 • Demand forecasting
 • Conversion attribution

Concrete stappen samen met uw organisatie

SUPPLY CHAIN ANALYTICS

 • Infrastructure analysis
 • Planning & scheduling
 • Sales & operations

Voorbeeld van aandachtsgebieden

#1

#2

Inzicht telecom provider in haar klanten

Voorbeeld cases

Situatie 

Een internationaal opererende telecom operator met een multi brand strategie had last van een verminderde effectiviteit van haar outbound cross sellcampagnes. Er was geen of beperkt inzicht in wat één klant precies afname van het uitgebreide portfolio. Dit leidde ertoe dat klanten benaderd werden voor producten die de klant al vele jaren afname. Klant waren hierdoor in verwarring en de campagne waste (onnodige kosten) waren soms zo hoog dat de campagnes gestopt werden. Er was geen goed geïntegreerd beeld van wat de klant allemaal afname. Hoe te komen tot één centraal klantbeeld? 


Complicatie 

Het telecombedrijf had meer dan 50 (!) leverstraten met allen hun eigen IB van klanten. Een klant kon dus makkelijk dubbel geteld worden. Ook de wijze waarop de klanten geadministreerd werden verschilde van de leverstraat. Hoe te komen tot één centraal klantbeeld, waarin alle klanten zijn opgenomen en het belangrijkste product-portfolio gekoppeld is. 


Resultaat 

Eén database met 8mio klanten en hun productgebruik (randvoorwaardelijke hygienefactor) Direct inzicht in centrale klantbeeld en beschikbaar voor de inbound contact center (zowel B2B als B2C).

Situatie

Sales Large Enterprise Mobiel ondervindt hevige concurrentie van andere aanbieders. In dit veld komt met name naar voren dat de concurrentie aanzienlijk beter ter tafel komt bij de klant. Sales LE moet veel moeite doen om relevante klantdata en belgedrag gestructureerd te presenteren. Hierin zit veel overhead, en de tijd die ermee gemoeid is gaat ten kosten van de tijd besteed bij klanten. Vaak zijn gegevens al verouderd. Proactieve contractverlening is derhalve vaak al gepasseerd station.


Complicatie

Er is geen centrale bron van alle data en Sales beschikt niet over geautomatiseerde middelen om adequate doorsnijdingen te maken van belgedrag van klanten. Ook al verwachten klanten dit wel. Resultaat In dit project is een database gemaakt om recente belgegevens ter beschikking te stellen aan 


Sales (op tablets)

Hierdoor kon ook op grafische en intuïtieve wijze met klanten gesproken worden over de ontwikkeling van bel- en mobiel datagedrag. Voorts kon eenvoudig een aantal signalen ingebouwd worden richting Sales over wanneer klanten uit contract liepen. Zodoende kan nu proactief met de klant gesproken worden over contractverlenging zonder dat de klant zich oriënteert op de markt.

Sales groot zakelijk mobiele telefonie

Waarom bakkenist?

Kees van de Ven

Programma manager & Business Intelligence

kees.vandeven@bakkenist.nl


Wij bellen u graag terug

Wim Jansen

Programma manager & Expert Data Analytics

wim.jansen@bakkenist.nl


Uw team

Gecombineerde kennis en ervaring op het gebied van:

 • Markten Telecom, Finance, Logistics, Retail, etc
 • Data & Analytics, BI, MDM, DWH, etc 
 • Programma’s en projecten 
 • Change- & Interim management


Wij stellen de klant van de klant centraal (BI is geen doel op zich) 

Gestructureerde en heldere aanpak, gericht op blijvend succes


Win-win samenwerking: 

 • Met eigen medewerkers: combinatie van uw eigen materie-deskundigen en Bakkenist 
 • Met gecombineerde kennis en ervaring: onderling afgestemd door uw medewerkers en Bakkenist 
 • Met kwaliteit: transparant, resultaatgericht en gebaseerd op best practices van U en Bakkenist
 • Met discretie: aanpak gekenmerkt door balans tussen daadkracht en ingetogenheid

BAKKENIST N.V.

 

Barbara Strozzilaan 101 

1083 HN Amsterdam 

Nederland 


tel: +31 (0) 88 225 68 00